Kristendom

Kvinnokraft

Religionens inflytande över kvinnor har genom historien varit komplicerad. Inom kristendomen fanns tidigt idén om att kvinnan är underordnad mannen och att en manlig släkting därför måste ta hand om hennes rättigheter.

Vit stenkyrka bakom träd
Markims kyrka, tillkommen under 1200-talet. Stockholms läns museum.

Under hundratals år predikade kristendomen att lärda kvinnor inte är förenliga med Guds vilja, vilket medförde ett förbud mot kvinnliga präster. Kvinnans ansvar gällde istället äktenskap, familj och hem.

Kyrkan krävde dessutom, trots politiskt motstånd, samtycke från båda parter för att få ingå äktenskap.

Men bilden är inte ensidig. Inom kristendomen och de flesta andra religioner är alla lika inför Gud. I medeltida kloster fick kvinnor från rika släkter utbildning och kunskap. Den katolska helgonkulturen upphöjde vissa kvinnor. Kyrkan krävde dessutom, trots politiskt motstånd, samtycke från båda parter för att få ingå äktenskap.

Kvinnokraft
close-icon