Den nya doktorn

Kvinnokraft

1889 öppnar Karolina Widerström sin första klinik på Bryggargatan 6.

Den är populär och köerna ringlar. Folk trängs som “passagerarna i en spårvagn under regnväder”. Vad är det som gör att just doktor Widerströms klinik är så populär?

 

Kunskapen om kroppen är dålig under 1800-talet. Antibiotika finns inte och könssjukdomar som gonorré och syfilis härjar. Sjukdomar som kan leda till sterilitet, infektioner och svåra missbildningar.

Hur sexualiteten och fortplantningen egentligen fungerar vet man mycket lite om. Det är en tuff tid att vara kvinna. Det är fattigt och trångbott. Många har inget annat val än att prostituera sig.

Patientrum i Karolina Widerströms klinik.
Patientrum i Karolina Widerströms klinik 1893-1906. Okänd fotograf. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Karolinas klinik är populär. Folk trängs som ‘passagerarna i en spårvagn under regnväder’.

Det är i den här tiden Karolina verkar. Hon kommer från en förmögen familj. Hennes pappa är gymnastikdirektör och han vill att Karolina ska följa i hans fotspår. Men Karolina väljer att studera medicin och tar 1880 medicinsk grundexamen från Uppsala universitet.

Hon fortsätter därefter att studera gynekologi på Karolinska institutet. Professor Wilhelm Netzel anställer henne för att hon ska få sin specialistkompetens. Som kvinna har hon inte rätt till en högre tjänst inom staten och därför öppnar hon en privatklinik efter studierna.

Patienter, kvinnor och män, i väntrummet.
Patienter i väntrummet på Karolina Widerströms kirurgiska poliklinik 1893-1906. Okänd fotograf. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Det blir hennes kall att lära ut om kroppen och sexualitet. Genom debattartiklar, böcker och föreläsningar kämpar hon för kvinnors hälsa och rättigheter.

Rubrik från blad
Titeln på skriften: “Kroppshållningen och livstyckena” av Karolina Widerström. Skriften var ett inlägg i debatten om Dräktreformen, där man ville ha bättre och bekvämare kläder till kvinnor och barn. 1935. Stockholms stadsarkiv

Hon argumenterar hårt mot den nya preventivlagen som träder i kraft 1911. Den förbjuder information om preventivmedel och är ett bakslag i den sexualupplysning som Karolina stred för. Lagen upphävdes inte förrän 1938.

Men det finns även ljuspunkter och framsteg. Karolina engagerar sig i flera av dåtidens föreningar, som Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och Sällskapet barnavård.

Sällskapet kämpar för bättre vård och utbildning av barnsköterskor för att minska risken för att mödrar ska dö vid förlossningar. Sällskapet öppnar även en barnkrubba på Södermalm, där ensamstående kvinnor kan lämna sina barn medan de arbetar.

Informationsblad om årsmöte.
Handlingar angående Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1911. Stockholms stadsarkiv.

Det är inte konstigt att Karolina Widerströms klinik är populär. Här får kvinnor som ständigt utsatts för förtryck och hot möta kunskap och värme hos en människa som alltid har kämpat för kvinnors bästa.

Visste du att Karolina Widerströms våning på Fleminggatan där hon bodde tillsammans med sin livskamrat Maria Aspman i 25 år står kvar i orört skick? Förhoppningen är att det i framtiden ska bli museum.

Karolina Widerström i doktorshatt
Karolina Widerström i sin doktorshatt. Okänd fotograf. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.
Kvinnokraft
close-icon