Estrid Sigfastdotter

Kan det de sköra skelettdelarna vara Estrid? Den en gång så mäktiga kvinnan som reste alla runstenar.