Emmy Köhler

Kvinnokraft

Hur många gånger har du inte hört eller själv sjungit ”Nu tändas tusen juleljus”? Sången skrevs redan 1898 av en kvinna vid namn Emmy Köhler. Hennes sång är känd, men hon är desto mer okänd. Ändå tillhör hon en av pionjärerna som ville förändra pedagogiken.

Emmy Köhler
Fotograf: Gösta Florman. Porträtt föreställande Emmy Köhler, mellan 1875 och 1890.
Kungliga biblioteket.

Emmy är uppväxt i en musikalisk familj. Hennes pappa arbetar som kamrer men är även violinist i Kungl. Hovkapellet. Emmy själv får sin utbildning hos kompositören och organisten Emil Sjögren. När pappan går bort 1876 arbetar hon som guvernant och utbildar sig sedan till lärare.

1891 gifter hon sig med kanslirådet Sven Köhler. 1907 flyttar de till Sollentuna och gården Norrsätra. Tillsammans med Sven får hon tre barn: Gunnar, Inga och Berit. Hon kom att tillägna många sånger till barnen.

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund

 

Emmy skriver noveller och inlägg i tidningar som Idun, Ny Illustrerad tidskrift och Svensk Damtidning. Hon börjar även skriva barnvisor. Under 1800-talet hade synen på barnen förändrats. De sågs inte längre som födda onda, utan som oskyldiga. Barnen gick även från att arbeta till att gå i skolan, i och med folkskolereformen i mitten av 1800-talet.

Med en förändrad syn på barnen skedde även en förändrad syn på familjen. Det blev moderns ansvar att skicka barnen hela och rena till skolan, och fadern skulle vara den som stod för försörjningen.

Emmy tog till sig den romantiska synen på barnen. Hennes sånger skulle uppmuntra till rörelse, lek och lust. Hon skrev sångböcker för barn, där många av sångerna illustrerades av Elsa Beskow.

Några av sångerna är Julklockorna och Fisken i badkaret, publicerade i Jultomten 1893, Gunnars visor publicerad i Idun 1897 och Lill-Berits visor som kom ut 1920. De illustrerades av hennes dotter, Inga von Werdenhoff.

Visste du att det öppnades ett Emmy Köhler Musikmuseum för barnvisor 2019? Det finns i den gamla klockarestugan vid Fresta kyrka i Upplands Väsby.

Kvinnokraft
close-icon