Boklista

Kvinnokraft

Till den här utställningen har vi gjort en lista med böcker om och av kvinnor. Men den är långt ifrån komplett. Vi behöver ditt bidrag! 

 • Andersson, Lars och Edberg: Rune: Guide till Runriket (Om Estrid) (Nacka, 2012)
 • Björk, Gunnela: Kata Dahlström: agitatorn som gick sin egen väg (Lund ,2017)
 • Bodorff, Ulla: Min trädgård: I skog, på äng, på berg (1954)
 • Brenner, Sophia Elisabet: Det Qwinliga Könetz rätmätige Förswar (1693)
 • Brenner, Sophia Elisabet: Vårs Herres och Frälsares Jesu Christi alldra heligaste Pijnos Historia rijmvijs betraktad (1727)
 • Brenner, Sophia Elisabet: Poetiske Dikter (andra, utökad utgåva 1732)
 • Bygdeman, Marc och Lindahl, Katarina: Sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet i Sverige SOU 1994:37
 • Gustafsson, Tommy: En kvinna med makt att skapa manlighet: Karin Swanström och svensk mellankrigsfilm.
 • Köhler, Emmy: Gunnars och Ingas roliga bok. Sagor och visor. (1898 och 1907)
 • Köhler, Emmy: Lill-Berits visor (1920)
 • Lindqvist, Inge: Abortlagen: med kommentarer (1975)
 • Levin, Hjördis: Masken uti rosen : nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda och motstånd (1994)
 • Meyerson, Gerda: Arbeterskornas värld: Studier och erfarenheter (Stockholms, 1917)
 • Meyerson, Gerda: Våra arbeterskors ställning och medlen att förbättra den (Stockholm, 1907)
 • Myrdal, Alva och Gunnar: Kris i befolkningsfrågan (Stockholm, 1935)
 • Nolin, Catharina: International training and national ambitions : female landscape architects in Sweden, 1900-1950, ingår i Women, modernity, and landscape architecture (2015)
 • Nolin, Catharina: Women landscape planners and green space: Sweden, 1930-1970 ingår i Green landscapes in the European city, 1750-2010. (2017)
 • Nowotny, Claus: Ulla Bodorff landskapsarkitekt 1913-1982 (1988)
 • Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Den sörgande turtur-dufwan (1743)
 • Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Fruentimrets försvar (1761)
 • Rosengren, Annette och Westergren, Christina: Amatörfotografernas värld i Nordiska museets och Skansens årsbok (2009)
 • Stockholmds dagblad: Sagerska målet: utdrag ur Stockholms dagblad jemte förord och tillägg af Sophie Sager. (Stockholm,1848)
 • Ström, Fredrik: Kata Dahlströms liv, öden och äventyr i kampen om herremakten (Stockholm, 1930)
 • Widerström, Karolina: Kvinnohygien – populärt framställd (1899)
 • Wikander, Ulla: Kvinnor och arbete http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/historik/
 • Wollstonecraft, Mary: Till försvar för kvinnans rättigheter (Stockholms, 2018) i original A Vindication of the Rights of Woman (1792)
 • Åkerman, Brita: Den okända vardagen: Om arbetet i hemmen (1983)
 • Åkerman, Brita: Familjen som växte ur sitt hem (1941)
 • Åkerman, Brita: Vi kan, Vi behövs! Kvinnorna går samman i egna föreningar (1983)
Kvinnokraft
close-icon