Till innehållet

Konstkuben Vallentuna

Utställningsperiod: 28 augusti – 10 oktober 2021

 

Utställning: Eva Larsson – ENDEAVOUR, Don’t be afraid 

Eva Larssons arbete med kvinnofigurer gestaltar en allmänmänsklig tematik. De belyser frågor kring konformitet och normer kontra frihet och mod. Konstnären utforskar hur individen och gruppens unika egenskaper och karaktärsdrag påverkas i olika sociala kontexter. Genom kroppsspråk och gester får objekten liv. Ett rum för reflektion öppnar sig, där betraktarens tankar och minnen kan aktiveras. 

Efter examen på Konstfack 1988 har Eva Larsson varit verksam som konstnär. Hon har ett flertal separat- och samlingsutställningar bakom sig, både nationella som internationella. Hon har också genomfört ett antal gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Hon är representerad på Statens Konstråd samt i ett flertal kommuner, regioner och museer. Eva Larsson är främst verksam i Stockholm men har också arbetsplatser på Gotland och i Roslagen. 

 

Hitta hit:
Konstkuben i Vallentuna kulturhus, Allévägen 1 i Vallentuna 

Öppettider:
Måndag: 10–18
Tisdag: 10–18
Onsdag: 10–18
Torsdag: 10–18
Fredag: 10–18
Lördag: 10–16
Söndag: Stängt

Från och med den 6 september:
Måndag–torsdag 10–19 
Fredag 10–18
Lördag 10–16
Söndag 12–16

Hemsida:
Konstkuben i Vallentuna

www.evalarsson.com

(med reservation för att detta är våra corona-öppettider och det kan vara mer generöst till hösten beroende på läget)

 

close-icon