Sök
Till innehållet

Platsverkstan

Sedan 2016 driver Stockholms läns museum projektet Platsverkstan som syftar till att undersöka och dokumentera vardagslivet på olika platser i länet och diskutera historien och framtiden tillsammans med de boende. Vi började i Märsta i Sigtuna kommun och kommer att fortsätta till de övriga sju platserna som pekas ut som regionala kärnor, särskilt viktiga för regionens utveckling.

Stockholmsregionen växer så att det knakar. Fram till 2050 kommer befolkningen att öka med 1,2 miljoner personer, vilket är 50%. Det kräver så klart planering. Därför har Stockholm som enda regionen i landet utvecklat en samlad regional utvecklingsstrategi, RUFS 2050. En av de mest centrala delarna i RUFS är att skapa en region med flera utpekade stadskärnor för att öka tillgängligheten till arbetsplatser, stärka kollektivtrafiken och begränsa energiförbrukningen men också att motverka segregation och utspridning av staden.

Åtta platser pekas ut som regionala stadskärnor:

Arlanda-Märsta

Barkarby-Jakobsberg

Kista-Sollentuna-Häggvik

Täby centrum – Arninge

Kungens kurva – Skärholmen

Flemingsberg

Haninge centrum

Södertälje

Det främsta skälet till att just dessa platser valts ut är deras strategiska lägen i en cirkel runt city. I de regionala stadskärnorna planeras därför utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, service och infrastruktur.

De stora utmaningarna för de utpekade platserna är att skapa värden som lockar både företag och nya invånare För att lyckas måste platserna stärka sin identitet och verksamhetsprofil. Men vilken är den idag?

Genom projektet Platsverkstan tar vi tempen på de regionala stadskärnorna. Vilka berättelser lyfter invånarna fram? Vilka minnen och historia är kopplade till platsen? Kort sagt viken identitet ser de att platsen har? Vad är bra och vad kan bli bättre? Vi frågar, diskuterar, visar och undersöker. Tillsammans gör vi platsen!

close-icon