Till innehållet

Platsverkstan

Sedan 2016 driver Stockholms läns museum projektet Platsverkstan.  Syftet är att dokumentera samtiden genom att samla bilder och berättelser. Projektet har pågått sedan 2016 och hittills genomförts på platser utpekade som särskilt viktiga för regionens utveckling (RUFS 2050).

På platserna planeras stora förändringar och vi ser det därför som angeläget att undersöka hur människor förhåller sig till den pågående förändringen. Vilka historier och minnen finns kopplade till platsen? Vilka drömmar eller farhågor finns om platsens framtida utveckling? 

I centrum står människorna och deras berättelser. Platsverkstan kan ses som ett nav där olika röster, berättelser och perspektiv samlas. 

Stockholmsregionen växer så att det knakar. Fram till 2050 kommer befolkningen att öka med 1,2 miljoner personer, vilket är en ökning med 50% jämfört med idag. Det kräver så klart planering och därför har Region Stockholm en samlad utvecklingsstrategi, RUFS 2050. En av de mest centrala delarna i RUFS är att skapa en region med flera utpekade stadskärnor för att begränsa energiförbrukningen men också att motverka segregation och utspridning av staden.

Följande åtta platser pekas ut som regionala stadskärnor:

Läs mer om vårt pågående projekt Platsverkstan i Kungens kurva

Läs mer om regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050

 

Vill du veta mer kontakta Moa Beskow, moa.beskow@sll.se

 

 

 

close-icon