Till innehållet

Platsverkstan

Sedan 2016 driver Stockholms läns museum projektet Platsverkstan.  Syftet är  att undersöka och dokumentera människors vardagsliv på de åtta olika platserna i regionen som pekats ut som regionala stadskärnor. 

Stockholmsregionen växer så att det knakar. Fram till 2050 kommer befolkningen att öka med 1,2 miljoner personer, vilket är en ökning med 50% jämfört med idag. Det kräver så klart planering. Därför har Region Stockholm en samlad utvecklingsstrategi, RUFS 2050. En av de mest centrala delarna i RUFS är att skapa en region med flera utpekade stadskärnor för att begränsa energiförbrukningen men också att motverka segregation och utspridning av staden.

Det främsta skälet till att just dessa platser valts ut är deras strategiska lägen i en cirkel runt city. I de regionala stadskärnorna planeras därför utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, service och infrastruktur.

De stora utmaningarna för de utpekade platserna är att skapa värden som lockar både företag och nya invånare. För att lyckas måste platserna stärka sin identitet och verksamhetsprofil. Men vilken är den idag?

Genom projektet Platsverkstan tar vi tempen på de regionala stadskärnorna. Vilka berättelser lyfter invånarna fram? Vilka minnen och historia är kopplade till platsen? Vad är bra och vad kan bli bättre? Vi frågar, diskuterar, visar och undersöker. Tillsammans gör vi platsen!

Följande åtta platser pekas ut som regionala stadskärnor:

Vill du veta mer kontakta Moa Beskow, moa.beskow@stockholmslansmuseum.se

close-icon