Till innehållet

Platsverkstan i Södertälje

I planeringen av Stockholms län pekas Södertälje ut som en av åtta regionala stadskärnor som är särskilt viktiga för regionens utveckling. Det främsta skälet till att dessa platser valts ut är deras goda lägen som ska användas för att öka tillgängligheten till service, kommunikationer och arbetsplatser.

Genom projektet Platsverkstan undersöker Stockholms läns museum just dessa platser. Under några månaders tid under våren och hösten 2017 jobbade vi i Södertälje med att ta tempen på staden. Vi har träffat mängder av personer – barn, unga, gamla, nyinflyttade – för att prata om Södertälje. Vilka berättelser lyfts fram? Vilka minnen är kopplade till platsen? Vad är bra och vad kan bli bättre? Kort sagt vilken identitet har staden?

Delar av det vi kom fram till hittar du i kartan här under, samt i rapporten: “Platsverkstan Södertälje 2017 – ett etnologiskt perspektiv”. platsverkstan-sodertalje-2017-ett-etnologiskt-perspektiv

Fullskärmsläge

Blå = Kulturhistoriskt material framtaget för stadsvandringar
Grön = Bilder från Samtidsbildstävling
Rosa = Konstpedagogik i Hovsjö
Ceris = Inspelningar från museets berättarbås
Lilla = Projekt från KTH
Gul = Citat från etnologiska intervjuer

Södertälje har anor från 1000-talet, vilket skiljer den från de övriga regionala stadskärnorna som pekas ut i RUFS 2050. Den avlånga stadskärnan är idag splittrad av vägar, järnvägar och industriområden. Kommunens ambition är att förtäta stadskärnan i norr och söder och binda samman dem med centrum. Tanken är också att knyta ihop stadskärnan med hamnen och Södertälje syd samt med bostadsområdena i Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden. Strävan är helt enkelt att knyta ihop stadens delar till en sammanhängande struktur med ett integrerat gatunät, attraktiva grönområden, fungerande och trygga mötesplatser och funktionsblandning med service, verksamheter och bostäder för att på så sätt skapa folkliv året om.

Södertälje domineras på många sätt av de två stora företagen Astra och Scania. Det är också mycket tack vare dem som staden har en mångkulturell identitet med många invånare som invandrat från Irak, Syrien, Finland och Turkiet. Idag talas ca 80 olika språk i kommunen. Trots att många av dem som arbetar på de två stora företagen har hög utbildning är utbildningsnivån bland Södertäljeborna lägre än länet i övrigt. En ambition är därför att minska utflyttningen av högutbildade från staden. I Södertäljes varumärkesplattform sammanfattas kommunen som färgstark, nyfiken, urban och ansvarstagande med industri i framkant, en kommun som lyfter innovation och mångkultur. Huvudbudskapet är att Södertälje är plats där världar möts. Vad säger invånarna?

Ta del av deras tankar genom att klicka på kartan.

 

close-icon