Till innehållet

Platsverkstan i Märsta

Under två veckor i september 2016 var Stockholms läns museum i aktivitetshuset Kulturlänken i Märsta centrum. Syftet med besöket var att undersöka Märsta som plats och diskutera dess framtid. Tanken var att även de som bor här ska få möjlighet att dela med sig av sina berättelser och erfarenheter. Vad kan de om Märsta som vi behöver veta? Vad är bra här och vad kan bli bättre? Vad är Märsta för sorts plats och hur kan vi ta hand om den när kommunen växer? Finns det äldre fotografier från Märsta som vi kan skanna och införliva i vår digitala samling? Alla var välkomna att delta: Barn och vuxna, föreningar, skolor och enskilda.

Form: Johanna Eklöv

Stockholms läns museum har i uppdrag att vara verksam i hela länet och under 2016 arbetade vi bland annat med ett pilotprojekt som vi kallar Platsverkstan. Genom att besöka olika platser i länet i samarbete med andra kulturaktörer, denna gång med Sigtuna museum och Konsthall Märsta, ville vi skapa verktyg för dialog, kunskapsöverföring och reflektion kring plats, planering och historia. Att skapa engagemang och inkludera medborgarna i länet som idag står och ställs utanför de officiella samtalen är ett av målen med Platsverkstan.

 

 

close-icon