Till innehållet

Upptäck Hagalund

Spännande arkitekturmix

Tillsammans med Solna stad och boende i Hagalund genomförde Stockholms läns museum 2014 ett delaktighetsprojekt för att lyfta Hagalund som ett besöksmål.

Med utgångspunkt i områdets spännande arkitekturmix, från den bevarade kåkbebyggelsen, den jugendinspirerande kyrkan och det nationalromantiska vattentornet till de majestätiska höghusen, ville vi tillsammans med invånarna berätta Hagalunds historia. Inom projektet anordnades ett kulturkollo för sommarlovslediga ungdomar i Hagalundsparken med fotoskola i närmiljön och låtskrivar- och berättarworkshops och där konst skapades i en av gångtunnlarna nära Hagalund.

Vissa av berättelserna spelades in och laddades upp i en mobilapp tillsammans med bilderna från fotoskolan. Koden sitter på de nya skyltar som museet har producerat till att antal kulturhistoriskt intressanta platser och platser som är viktiga för ungdomarna i Hagalund.

Hagalundsbor från tre olika generationer

Museet bedrev även en etnologisk studie i området för att ta reda på vilken roll platsens historia har för de som lever där, vad de tänker om byggnaderna, hur Hagalund är som uppväxtplats och vilka möjligheter de boende har att göra platsen till sin. I studien träffade museet Hagalundsbor från tre olika generationer.

Med projektet Upptäck Hagalund ville museet lyfta den spännande kulturmiljö som Hagalund utgör, för de som lever på platsen idag – och för framtida generationer av Hagalundsbor. Projektet drevs av Stockholms läns museum med stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting – i samarbete med Solna Stad, Blue Hill och Hagalundsparken samt barn och unga i Hagalund.

 

close-icon