Täby kyrka, mer om vigseln

Joel skriver om sin och Ahmeds vigsel

Täby Kyrka dateras till senare delen av 1200-talet. Det är en historisk plats, men för mig är dess historia personlig. Jag är döpt här, och jag hade mina första skolavslutningar här. Det var en av många anledningar till varför vi valde just denna plats för vår vigsel.

En kan tänka sig att kyrkans långa historia, som med många andra kyrkor, är en historia som inte alls är “unstraight” utan snarare ganska mainstream. Dop och skolavslutningar. Gudstjänst och mässa. Annum per annum.

Men historia är också vad man gör av den. Många gånger kan det som är “unstraight” hittas mitt i det konventionella. När Ingmar Bergman inspirerades av en av kyrkans takmålningar ifrån 1400-taket – föreställande döden som spelar schack – och skapade “Sjätte inseglet”, så gav han också målningen och kyrkan ny mening.

På samma sätt fick kyrkan ny mening för mig, när Ahmed och jag stod där framför vår präst och förklarades äkta makar. En 800 år gammal kyrka, men en helt ny plats. Tillsammans skapade vi denna plats på nytt, så som människor har skapat den och gett den mening i mer än 800 år. En lång historia även personligen, som jag nu delar med Ahmed och Anna.

Tack, Ahmed och Anna, för den stund vi hade tillsammans!

Tack, Svenska Kyrkan, för att du sannerligen är allas vår kyrka!

Tack, Täby Kyrka, för den plats du är, den plats du blev!

Tack!

Prästen Anna von Heland skriver om vigseln mellan Ahmed och Joel

Vilken tur att jag fanns på plats just den dagen!

Tack Joel och Ahmed!
Er kärlek ger oss fortsatt möjlighet att flera år senare ta chansen att sprida den goda nyheten att kärleken övervinner allt.

Det är allt som oftast enkelt att vara präst i vår svenska kyrka. Där finns en god ordning. Där finns en god vil ja och där finns plats för det goda mötet.

Sedan år 2000 är det allas vår kyrka. Det är vi tillsammans som ansvarar för den goda ordningen och den goda viljan att göra varje möte så gott som möjligt.

Just en sådan dag fick jag stå i Guds tjänst vid Ahmeds och Joels vigsel. Det är så sällsamt vackert när två människor gör kärleken kännbar och synlig här på jorden.

Så var stunden i Täby kyrka år 201. Kanske prövas många av oss lite extra när det inte är som vi är vana vid. Jag vet inte. Jag vet bara att kärlek är enkel att känna av och något svårare att hålla kvar. Vi har alla fått en möjlighet att göra just Guds eviga kärlek tydlig här på jorden.

Tack Ahmed och Joel. Ni gjorde sannerligen kärleken levande vid vår fina stund i kyrkan. Jag önskar er fortsatt allt Gott och oss alla Lycka till!

“Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken'”.
(1 Kor 13:13)

close-icon