Till innehållet

Stockholm Region Unstraight

När vi talar om Sveriges historia som ”vår historia” ger det intryck av att det finns en enhetlig och linjär historieberättelse. Det är naturligtvis inte sant. Vår historia rymmer berättelser från många olika människor som kan ge andra och helt nya perspektiv på Sveriges historia.

Genom projektet Stockholm  Region Unstraight har vi arbetat för att uppmärksamma berättelser och platser i Stockholms län som är och har varit betydelsefulla för hbtq-samhället, det vill säga för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, för att på så sätt göra dessa berättelser till en del av den allmänna historieskrivningen. Hittills har vi uppmärksammat tio platser i åtta av länets kommuner som du kan läsa om i puffarna nedan. Det är platser av helt olika karaktär; platser där en kan vara sig själv utan oro för rådande samhällsnormer; platser där händelser har skett som bidragit till att förändra lagstiftning; platser som har varit viktiga för grupper och eller bara för enstaka personer.

Vi vill genom projektet uppmuntra alla att nyfiket granska, ifrågasätta och komplettera det vi idag kallar Sveriges historia. Vi kommer aldrig att bli färdiga – tvärtom. Det är ett ständigt pågående arbete att skriva, omtolka och bearbeta vår gemensamma historia.

Läs också: Från onämnbar synd till sjukdom, En queerhistorisk överblick från medeltid till 1944, av Alice Berg och Zanna Johansson, 2016 (pdf)

Vill du berätta mer eller har du kanske en bild som du vill dela med dig av? Hör av dig till lansmuseet.kultur@sll.se

Projektet Stockholm Region Unstraight är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och The Unstraight Museum med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län.

close-icon