Rolando Perez

1947-
Rolando Perez arbetar i flera tekniker som skulptur, måleri, installationer med assemblage.

Rolando Perez är född i Chile i staden San Antonio och var redan som barn konstnärligt intresserad. Under högstadietiden fanns en kulturskola i närheten och den blev en viktig plats för Rolando där allt skapande uppmuntrades. Han utbildade sig sedan vid Escuela de Bellas Artes i Santiago med inriktning på pedagogik. Ett år efter militärkuppen i Chile, 1974, kom han som politisk flykting till Sverige. Här gick han bildlärarlinjen på Konstfack.

Offentliga arbeten i urval:
Fjärilar, Barnavårdscentralen, Salem, 1982
Coquistadorer, Karlberga sjukhus, Södertälje, 1987
Offergåva till gudarna, Södertälje stadsbibliotek, 1993
Musikanten, Warszawa, 1998

Konstverk:
Damen med hunden

close-icon