Om offentlig konst

Den offentliga konsten skapar emellanåt debatt och diskussion. Det handlar ju om våra offentliga miljöer, vem vill då inte ha ett ord med i laget? Men vad är offentlig konst för något och var börjar egentligen historien? Konstnärliga uttryck på gemensamma platser har funnits sedan lång tid tillbaka.

Vad är offentlig konst

Med offentlig konst menas den konst som finns ute på våra gator och torg eller i offentliga byggnader. Oftast är den betalad av oss alla genom skattepengar. Ibland är det en skulptur som köps in, ibland är det en hel miljö som omvandlas av en konstnär.

Förändrade uttrycksformer

Under århundradena har det konstnärliga uttrycket förändrats, från bronsålderns hällristningar, vikingatidens runstenar och medeltidens kyrkmålningar. Under 1700-talet började kungastatyer att resas och under 1800-talet blev det även vanligt med statyer över vetenskapsmän och kändisar som Carl von Linné och Carl Michael Bellman.

Konst till folket

Under 1930-talet kom nya tankar om kulturens roll i samhället och att den skulle finnas till för alla. 1937 beslutade Riksdagen att 1 % av de statliga byggnadskostnaderna skulle avsättas för konstnärlig utsmyckning. För att förverkliga planerna bildades Statens konstråd. Idag efterföljs rekommendationen med olika variation i länets kommuner.

Folkhemstiden

Perioden då den offentliga konsten tog plats i Sverige är förknippad med det som beskrivs som det svenska folkhemmets uppbyggnad, då många bostadsområden byggdes. Offentlig skulptur i anslutning till bostadshus bidrog till att höja statusen på områden.

Manligt monopol

Merparten av de konstnärer som arbetade i det offentliga rummet under folkhemsperioden var män. Eftersom det även rådde en manlig dominans bland de som valde ut konsten kan tiden beskrivas som en period med ett manligt monopol.

Andra uttryck

Många har på senare tid tagit saken i egna händer och skapat gatukonst och graffiti. Rondellhundar, muralmålningar, spraymålade schabloner och stickgraffiti är några exempel. Detta är också konstnärliga uttryck i det offentliga rummet, men de har inte gått igenom samma process som den offentliga konsten med bedömningar, juryarbete och val av plats.

Att måla eller sätta sitt uttryck på någon annans egendom är otillåtet. För att få göra det krävs tillstånd. Förespråkarna för gatukonst tycker att den fria konstens olika uttryck berikar samhället. De som styr och betalar för våra allmänna platser sanerar och menar att varje hus- eller markägare måste bestämma själv över sin egendom. Vad tycker du?

close-icon