Till innehållet

Upprop! 1000 år av kvinnokraft

Hjälp Stockholms läns museum att samla in material till sommarens utställning 2019

Sommaren 2019 öppnar Stockholms läns museum i samarbete med Vallentuna kommun en utställning om och med länets kvinnor. Och vi behöver er hjälp med förslag och bidrag. Läs
igenom beskrivningen här nedan och fundera över vad du skulle vilja bidra med i den här utställningen.

Vad: En kvinna, en situation eller ett konkret sammanhang somberättar något viktigt om kvinnors situation och som du tycker saknas i Stockholms läns historieböcker. Motivera gärna.

Urval: Alla inkomna förslag presenteras i utställningen, men under oktober och november väljer en projektgrupp sammansatt av personal vid Stockholmsläns museum och Vallentuna
kommun samt externa forskare, ut 16-20 förslag som presenteras i mer utförlig form i utställningen.

Priser: Nej, inga priser delas ut men håll utkik efter inbjudan till insamlingskvällar. Då bjuder vi på kaffe med påtår.

Mer info: För löpande uppdateringar, gå in på vår webbsida: stockholmslansmuseum.se
Utställning som lyfter kvinnor som påverkat 1000 år av kvinnokraft är en utställning som vill vidga och komplettera Stockholms läns historia. Den lyfter kvinnor som påverkat och satt spår, men också kvinnors berättelser om det gemensamma, vardagliga och alldagliga. Vår förhoppning är att leta fram det som fattas, inte betraktats som värt att bevara, eller det som medvetet valts bort och suddats ut. Och även om det är en utställning som specifikt belyser kvinnors
villkor, idag och genom historien, så tror och hoppas vi att de berättelser som framträder här handlar om och talar till oss alla.

Som startpunkt och inspiration har vi valt ut tre perspektiv och några konkreta exempel som vi tycker sätter särskilt fokus på kvinnors samhällsposition:

I guds namn
Missionärer, korsfarare, söndagskaffe, diakoni, nykterhetsrörelse, tonsättare av psalmer och mycket mer. Genom historien har kyrkan och religionen både varit en plats där kvinnor kunnat verka i andra roller och på andra villkor, samtidigt som de bidragit till begräsning och kontroll av kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vilka exempel har du på hur kvinnor genom historien tagit plats i kyrkan, påverkat den och påverkats av den?

I offentligheten
Folkrörelse, politik, arbetsliv, utbildning, idrottsrörelse och stadsplanering. Rätt till likvärdig utbildning, arbete, rösträtt, ekonomisk frihet och frihet att röra sig självständigt i våra offentliga rum. Kring frågor som rör offentlighet och det offentliga är berättelserna lika många som de är olika och ideologiskt laddade. Vad vill du ha med här?

I hemmet
Barnuppfostran, kokkonst, hantverk, hushållsekonomi, resurshushållning och bakstugor. Trots att hemforskningen sedan länge varit ett etablerat forskningsområde så har hemmet, hemarbete och det vardagliga ofta hamnat i bakgrunden när historien skrivs. Eller så är det enbart i samband med hemmet och det privata som kvinnors historier får ta plats. Hur vill du att vi ska skriva hemmets historia och vad och vem vill du ska ingåi den?

Skicka in ditt förslag senast den 1 sept 2018 till: kvinnokraft@stockholmslansmuseum.se

close-icon