Till innehållet

Undertak till tegeltak

Tegeltak kan läggas både med och utan undertak, men i vårt klimat är undertak en självklarhet. Det vanligaste är sedan länge pappklädd råspont, men skivmaterial, så som plywood, förekommer också som undertak.  

Panel och papp

På hus byggda efter 1900 ligger teglet ofta på spontad panel med underlagspapp och läkt. Det är nästan alltid papp och läkt som är i behov av utbyte, sällan takteglet.

Ny läkt spikas upp. Foto: Anna Ulfstrand

Rötskadad läkt och gammal papp rivs bort. Skadade partier av träpanel repareras och ny papp läggs. Pappen läggs med horisontellt lagda våder i takfallets riktning och spikas i överkant. Överlappande skarvar klistras enligt fabrikantens anvisningar.

Vid takomläggningar är det vanligt att kraftigare läktning än tidigare förespråkas i gängse byggbranschen. Detta påverkar dock anslutningar vid takfot, nock och vindskivor och kan på så vis förändra husets karaktär. Det är bättre att hålla sig till samma dimensioner som tidigare, men att satsa på virke av god kvalitet.

Lockpanel

Undertak av lockpanel i takfallets riktning förekommer. Lockpanelen klarar sig utan papp. Vid en omläggning byts bärläkten ut.

Spån

Ett äldre spåntak som ligger kvar som undertak är vanligt på äldre byggnader. Läkten är då spikad direkt på spåntaket. 

Var rädd om gamla spåntak. Det gamla yttertaket, numera innertaket, berättar om en historisk utveckling och har därför ett kulturhistoriskt värde. Är spåntäckningen i huvudsak bra kan man laga den. Både hyvlad och späntad spån finns att köpa. Om taket är intakt fungerar det även utmärkt som undertak. Om det inte är tätt kan man täcka det med underlagspapp. 

close-icon