Till innehållet

Ull i Stockholms län

Ull i Stockholms län är ett flerårigt arbete där vi sätter ullen i fokus. Här hittar du fakta och evenemang som handlar om ull i Stockholms län.

I Stockholms län finns det cirka 10 700 får och 360 besättningar, samt ett spinneri som har fullt upp. Det finns många olika intressegrupper med spinnerskor som spinner och på sociala media tas många ullfrågor upp. Att göra själv skapar glädje och tillfredsställelse.

Det nya intresset för vävning och stickning bidrar till att det finns en vilja att även förstå tillverkningskedjan. Det dyker upp frågor kring ursprung och materialtillverkning för en hållbar livsstil. Medvetna kunder söker ekologiska alternativ, vilket ökar intresset för hantverksmässiga produkter och skapande.

Ullstyrkan

Ullstyrkan är en förening bildad av Sveriges Hemslöjdskonsulenter för att öka användningen av den svenska ullen. Det är en klimatsmart naturresurs som idag slängs bort i alltför hög grad.

Vi har kunskap om ullens goda egenskaper och vill sprida kunskap om ull och dess användningsområden till utbildningar, textilbranschen och allmänhet. Vi vill även påvisa miljövinsterna och öka efterfrågan på svensk ull. Därför tror vi på en samverkan inom ullområdet i Sverige.

Branschträff om Ull nov 2016

Ett flertal enskilda ullprojekt har gjorts under årens lopp. Många aktörer vi mött har uttryckt en önskan om ökad samverkan inom ullområdet. Ett nationellt samarbete mynnar ut i möjligheter att lyfta värdet på vår svenska ull för att det ska bli lönsamt att ta hand om den. Därför bjöd vi i Ullstyrkan in aktörer från ullområdet till en träff hos Nämnden för Hemslöjdsfrågor i november 2016.
https://ullstyrkan.files.wordpress.com/2017/01/dokumentation-branschtrc3a4ff-ull-nov-2016.pdf

Upprop!

Är du intresserad av ull och bor i Stockholms län? Du kanske äger får, klipper, producerar garn eller ullprodukter, spinner eller nätverkar med likasinnade? Då vill jag gärna ha kontakt med dig! Min ambition är att sammanställa information om Stockholms läns olika ullaktiviteter och sprida vidare.

Vi hörs väl? Anmäl dig här i länken

Relaterade Evenemang

close-icon