Sök
Till innehållet

Fotosamlingar

Länsmuseets fotografisamlingar är en blandning av fotografier från olika tider. En stor del är fotografier som museets fotografer och antikvarier tagit vid dokumentationer och inventeringar. Bland dessa finns bilder som visar byggnader, fornlämningar och kulturhistoriska miljöer.

Den andra delen av samlingen har tillkommit genom insamling av äldre fotografier, ofta genom gåvor från privatpersoner. Eller genom att samlingar överförts från andra institutioner som till exempel Länsstyrelsen i Stockholm län. Här finns bilder som visar allt från länet sett från luften till kulturmiljöer och privata hem.

En tredje del av fotografisamlingen är insamlingen av vår tids fotografier. Det vill säga de bilder vi tar idag med mobiltelefoner och digitala kameror. Fotograferna har själva valt vilka fotografier som ska vara del av museets fotografisamlingar genom att ladda upp dem på ”Samtidsbild”.

Missa inte heller att söka i flera av vårt läns hembygdsföreningars intressanta bildsamlingar.

close-icon