Sök
Till innehållet

Utbildning i slöjdhandledning

Om att dela kunskap så att alla kan lyckas.

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd.

Utbildningen är fördelad över åtta fredagar och passar dig som vill starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7 – 12 år eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper till unga och vuxna på ett inspirerande och säkert sätt.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Vi engagerar inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin expertis. Vi blandar praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

* Mångfald, delaktighet och tillgänglighet

* Slöjdmaterial, -metodik och hållbarhet

* Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik

* Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt

* Praktiska slöjdövningar

Dessutom ingår en dag med barnolycksfallsutbildning.

I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.

Föreläsare och handledare är länshemslöjdskonsulenterna hos Slöjd Sthlm samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.

Plats: Utbildningen kommer att vara förlagd till olika lokaler i Stockholm med omnejd. Bland annat Ungzon Flemingsberg, Nordiska museet, Historiska museet, Etnografiska museet och Stockholms läns hemslöjdsförening.

Kurslängd: 64 studietimmar

Datum och tid: Håll utkik i kalendariet efter nästa kursstart 

Pris: 5950 kr

Förkunskaper: För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara genuint intresserad av att låta dina slöjdkunskaper komma andra till godo.

I deltagaravgiften ingår: Fika, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar, inträden, guidade visningar och personlig coachning.

Intyg erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen.

Du behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att delta i utbildningen.

Utbildningen sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Statens Historiska museer, Nordiska Museet, Världskulturmuseerna Etnografiska och Stockholms läns hemslöjdsförening.

 

close-icon