Information till samarbetsparter, handledare eller utställare

Vad vill vi ska hända mellan 12 och 14 maj?

 • Vi vill att cirka 200 deltagare ska besöka oss per dag.
 • Vi vill anordna en verktygsmässa. Vi önskar cirka 1015 utställare, i huvudsak verktygstillverkare och återförsäljare. Dessa kommer att finnas utspridda på festivalområdet, både inom- och utomhus.
 • Workshopar i olika slöjd- och hantverkstekniker (kortare kurser á 3 timmar), till exempel täljning, klyvning och hantering av virke, timring, underhåll av verktyg, smide, etcetera. 46 stycken parallella i tre olika pass, cirka 12 deltagare i varje (2 pass på lördagen och ett på söndagen).
 • Föredrag om slöjd och hantverk, totalt 1012 stycken.
 • Filmvisning med hantverkstema.
 • Verktygsloppis/byte, publiken tar själva med det de vill sälja eller byta.
 • Samtal med kända slöjdare och hantverkare, mer fördjupande diskussion om något intressant och/eller aktuellt tema inför publik.
 • Slöjddemonstrationer, ett antal utspridda stationer där skickliga hantverkare visar vad de kan, möjlighet för publiken att ställa frågor.
 • Konstinstallationer/happenings/performance.
 • Musikframträdande.
 • Föreningstorg på festivalområdet kommer olika föreningar och andra ideella aktörer att få möjlighet att presentera sig och erbjuda enklare prova-på verksamhet.
 • Carvers corner – Festivalens hjärta! Ett öppet täljcafé/slöjdhäng/lounge, en yta där publiken kan komma och gå och delta som de vill, en plats där man samtalar och slöjdar tillsammans under enkla former utan egentlig handledning.
 • Ungdomsläger. En del av festivalen kommer att vara vigd åt ungdomar som vill slöjda tillsammans, de kommer främst att hålla till i en separat lokal där de kan få vara ostörda om så önskas. När så är möjligt ska ungdomarna erbjudas att delta i ordinarie festivalutbud. Tanken är att ungdomarna ska få prova flera olika slöjdtekniker och träffa andra slöjdintresserade unga och vuxna. Cirka 15 deltagare, 1525 år. Målgrupp är främst ungdomar i Botkyrka och Stockholmsområdet.

Är du intresserad av att delta eller har frågor kontakta Mattias Broström, hemslöjdskonsulent inom hård slöjd, mattias.brostrom@stockholmslansmuseum.se, eller 076-526 94 73.

close-icon