Till innehållet

Slöjd Stockholm

En del av Stockholms läns museum

Slöjd Stockholm är en del av Stockholms läns museums verksamhet. Arbetssättet är projektorienterat, förnyelseinriktat och gränsöverskridande. Länshemslöjdskonsulenterna vid Stockholms läns museum samordnar och utvecklar slöjdområdet i hela länet. Samarbete sker med övriga konsulentkontor i hela landet. Verksamheten består av 4,5 heltidstjänster med inriktning på hård slöjd, textil slöjd, slöjd för barn och unga, internationell slöjd samt kurs- och utbildningsverksamhet.

Länshemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån ett näringsperspektiv, ett kulturarvsperspektiv och ett kunskapsförmedlande perspektiv.

Många samarbetspartner

Vi arbetar med både fritids- och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. Vi förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker samt arbetar för att slöjden ska utvecklas både som kulturyttring och som näringsgren. En viktig del är att förmedla kunskap till barn och unga genom att utbilda handledare och pedagoger inom slöjdområdet. Slöjd Stockholm initierar och leder projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt inom områden som hållbarhet eller näringsfrågor. Vi har många samarbetsparter i olika delar av samhället, från enskilda slöjdare till studieförbund, föreningar, myndigheter och näringsliv.

Slöjd Stockholm arbetar utifrån länets kulturarv med att initiera och driva utveckling av slöjd som levande kulturyttring, pedagogisk resurs, näring och som mötesplats över generations- och etnicitetsgränser. Arbetet sker ofta i samverkan med andra aktörer

Vi har också många spännande kurser

”Lapp vid lapp och många stygn” är en av våra många kurser. Kika in på https://stockholmslansmuseum.se/kalendarium/

close-icon