Till innehållet

Sinnenas verkstad

En helhetsupplevelse

Välkommen till en helhetsupplevelse med ord, bild och slöjd där alla är aktiva hela tiden. Stora möjligheter finns att knyta an till den aktuella läroplanen. Aktiviteten består av två olika verkstäder; ullverkstan, samt ord- & bildverkstan. Muntligt berättade folksagor ger inspiration till dessa.

Genom alla moment i Sinnenas Verkstad löper en röd tråd. I ullverkstan bearbetas och tovas ull med varmt vatten och såpa. Att arbeta med ull ger många sinnesupplevelser och brukar vara mycket uppskattat av både barn och vuxna. I ord- och bildverkstan arbetar eleverna utifrån sagans tema och värdegrund i lekfulla och inspirerande muntliga berättarövningar samt i kreativt bildskapande.

Teman att välja bland: Vänskap, hjältemod, fred, års- och högtider eller efter önskemål. Handledare är Verena Haller, slöjdare, berättare och förskollärare samt Elisabeth Hansen, Levande Verkstadspedagog och grafisk formgivare.

Tid: 1-2 dagar (Årskurs F–6)
Kontakt, pris och bokning

close-icon