Seniorkultur

Projektet Seniorkultur var ett projekt initierat av Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Projektet blev till för att ta fram fler program som erbjöd boende på äldreboende kulturella aktiviteter utifrån målgruppens behov och önskemål. I projektet skulle personal på boenden utbildas och informeras så att dagliga aktiviteter med de äldre kunde planeras och utföras internt.

Projektet möjliggjorde för fler att ta del av det kulturutbud som finns och var också ett sätt att utveckla projekt för eget skapande inom konstarterna litteratur, film, hemslöjd, konst, dans och kulturarv.

close-icon