Se på mig – jag idag! Ämne: Bild och form

Lektionshandledning till Samtidsbild – bild och form

Tidsåtgång: 2–3 lektioner

Uppgiften kan också genomföras som en del av ett större tema tillsammans med samhällskunskap och svenska, se ”Samtidsbiografisk bild – tiden du lever i, tematiskt arbete Samtidsbild i samhällskunskap, svenska och bild”.

Till den här uppgiften kan du som lärare belysa kompositionstradition, bildanalys och ämnesrelaterade begrepp i uppgiften. I lektion 2 har du som lärare också möjlighet att lyfta etiska och upphovsrättsliga frågeställningar i bilders innehåll och användning.

I korthet:

 1. Eleverna analyserar olika självporträtt i konsten.
 2. Eleven gör ett fotografiskt självporträtt eller tar ett fotografi som representerar hen.

Uppgiftsbeskrivning

Lektion 1

Analys: Ett självporträtt

Klassen studerar ett självporträtt, en självbiografisk bild, och analyserar hur den framställer personen, sin tid, val av material, komposition och uttryck. Uppgiften kan också genomföras individuellt som skriftlig uppgift.

Förslag på självporträtt:

₋ Cecilia Edefalk
₋ August Strindberg
₋ Helene Schjerfbeck
₋ Tove Jansson
₋ Rembrandt van Rijn
₋ Albert Engström

Bildgoogla konstnärens namn + självporträtt i klassrummet för att jämföra olika självporträtt av respektive konstnär och analysera likheter och skillnader i verken. Diskutera exempelvis vilket intryck bildens komposition, ljus, skärpa eller rekvisita ger till framställningen av personen, identitetsfrågor, patos, och så vidare.

Lektion 2

Bild: Eget självporträtt

Eleverna komponerar ett självporträtt i fotografi, med rubriken “Se på mig – jag idag!”. Eleven skriver en redogörande eller kommenterande text till fotot. Text och bild redovisas genom Stockholms läns museums tjänst Samtidsbild.

För att utföra uppgiften kommer eleven:

 1. använda mobilkameran för att ta sitt självporträtt eller en bild som representerar hen.
 2. ladda ner appen Samtidsbild och ladda upp fotot i appen.
 3. beskriva bilden, sammanhanget och vad den berättar om samtiden och frågeställningen.
 4. ange ett gemensamt ämnesord i form av hashtag, klassbeteckning och skola, (#SA19FNorragymnasiet). Ämnesordet kan sedan användas för att söka fram hela klassens bilder på Samtidsbild.

Om du har frågor om Samtidsbild kan du kontakta fotoantikvarie Elisabeth Boogh, elisabeth.boogh@sll.se  på Stockholms läns museum.
Om du vill kan du låta eleverna göra uppgiften mer djupgående, med ett samarbete med elevernas svensklärare i lektionshandledningen ”Skriv en selfie, lektionshandledning till Samtidsbild, svenska”. Eleverna gör då också en skriftlig inlämning av ett självbiografiskt författat personporträtt.

Koppling till Lgy11

Bild och form, gymnasiet

 • analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder och använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera visuella företeelser.
 • kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 • färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt.
 • kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 • kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Koppling till Lgs11

Bild och form, årskurs 9

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Länd till pdf:lektionshandledning-till-samtidsbild-bild-och-form-jag-idag

 

close-icon