Till innehållet

Samtidsbild – lärarhandledning för gymnasiet och årskurs 9

Självporträtt, självframställan eller selfie – kärt barn har många namn. Idag och historiskt har människor valt att berätta om sig själva genom bild och text. En del av de historiska bilderna och dokumenten har överlevt tidens tand och återfinns på museer och i arkiv. I dagens digitala tid är det risk att färre bilder och berättelser sparas för framtiden.

Här hittar du sex lektionshandledningar för åk 9 och gymnasiet i ämnena bild & form, svenska, historia, samhällskunskap och två tematiska arbeten i samhällskunskap & svenska och historia, svenska & bild.

I samtliga ingår att ta en bild och ladda upp på Samtidsbild. Elevens bild blir på så vis del av museets samlingar och bevaras för framtiden.

Så här gör du!

close-icon