Använda samlingarna

Fotografier och handlingar i samlingarna har olika upphovsrätter och får användas på olika sätt. Hur de kan användas anges genom Creative Commons-licensen eller copyright-tecknet som visas under fotografiet eller handlingen när du sökt fram dem. Alla fotografier och handlingar på webbplatsen är lågupplösta. Vill du använda en högupplöst version kontakta museet för att beställa från museets samlingar eller respektive hembygdsförening om fotografiet kommer från Kollektivt kulturarv. 

Creative Commons-licenser

Licenserna talar om hur du får använda fotografierna och handlingarna.

• För CC:BY-NC-ND gäller följande villkor:
Upphovspersonens/fotografens namn måste alltid anges vid all användning.
Ange också museets eller föreningens namn på följande vis – Fotografens namn, Stockholms läns museum eller hembygdsföreningens namn, CC:BY-ND-NC
Fotografiet/handlingen får inte användas för kommersiella ändamål som medför ekonomisk ersättning.
Fotografiet/handlingen får inte bearbetas eller manipuleras. Enklare beskärning får göras.

• För CC:BY gäller följande villkor:
Upphovspersonens/fotografens namn måste alltid anges vid all användning.
Ange också museets eller föreningens namn på följande vis – Fotografens namn, Stockholms läns museum, CC:BY
Fotografiet/handlingen får användas, även i kommersiella sammanhang samt bearbetas och spridas.

Andra licensformer

Fotografier som kommer från enskilda fotografer eller samlingar kan vara märkta med ©. Det betyder att de inte får användas utan särskilt tillstånd för publicering. För fotografier märkta med © kontakta museet eller hembygdsföreningen om fotografiet kommer från samlingen Kollektivt kulturarv.

Övriga fotografier

En del fotografier i samlingarna har inte någon licensmärkning ännu. För dessa behövs särskilt tillstånd för användning.

Fotografier som finns på andra ställen på vår webbplats kan också omfattas av Creative Common-licenser men det framgår endast när de hittats  i Sök i samlingarna. Sök gärna efter fotografiet där för att veta vilken upphovsrätt som gäller.

Fotografier av okänd fotograf

I de flesta fall känner vi till vem som är upphovsperson till fotografierna i våra samlingar. Men för ett antal fotografier, särskilt de äldsta i samlingarna är fotografen okänd trots att vi gjort efterforskningar för att identifiera upphovsperson och rättigheter till fotografiet. Vi tar tacksamt emot all information om okända fotografer och upphovsrätter i våra samlingar.

Villkor för användning av fotografier

  • Vid publicering ska museets eller hembygdsföreningens namn samt fotografens namn alltid anges i anslutning till fotografiet eller i bildförteckning.
  • Fotografiet får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsperson eller avbildad person.
  • Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild själv ge samtyckte till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden.

I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729, 2005:539, 2005:360) samt till Dataskyddsförordningen GDPR (2016:679).

För frågor kontakta:
Om museets samlingar: foto@stockholmslansmuseum.se
Hembygdsföreningarnas samlingar: Kollektivt kulturarv

close-icon