Till innehållet

Samling pågår

Varför samlar museet fotografier?

Fotografierna i museernas samlingar är idag en väsentlig del av vår historia och används ofta som källmaterial. För att samlingarna ska kunna berätta om oss alla måste de innehålla en mångfald av berättelser och perspektiv. Därför samlar vi både nya, digitala fotografier och äldre analoga fotografier.

Att vi inriktar oss på att samla nya digitala fotografier beror på att de i många fall är flyktiga till sin natur och inte lika stabila som äldre pappersbilder och glasplåtar. Digitala bilder finns ofta i mobiltelefoner eller på hårddiskar som kan krascha och försvinna och även de vanligaste filformaten, tiff och jpeg kan bli svåra att hantera i framtiden. Sättet vi tar bilder på och vad vi väljer att fotografera förändras också snabbt och det vill vi fånga upp. Det kan till exempel vara selfies (självporträtt tagna med mobilkamera) eller bilder av maten vi äter. Tillsammans innebär detta att vi inte vill eller kan vänta med att samla in vår tids fotografier.

Samlingarna är del av kulturarvet som i sin tur består av våra minnen och därför bjuder länsmuseet in alla i länet att vara med och skapa vårt gemensamma kulturarv.  Du kan bidra till museets samlingar av digitala fotografier genom att ladda upp bilder på Samtidsbild.

Vi tar också gärna emot analoga, fysiska fotografier som passar in i våra samlingar. Har du fotografier som du vill ge som gåva till museet kontakta Elisabeth Boogh. elisabeth.boogh@sll.se

 

 

close-icon