Rapporter

Arkeologiska rapporter

Länsmuseets uppdragsverksamhet har sedan slutet av 1980-talet producerat hundratals arkeologiska rapporter. Rapporter från 2013 och framåt hittar du i Riksantikvarieämbetets nationella, digitala rapportarkiv Samla, samla.raa.se. Där kan du söka på till exempel kommun, årtal, institution eller fornlämningsnummer. Från Samla kan du ladda ned rapporterna i pdf-format för att läsa eller skriva ut. Du hittar länsmuseets alla arkeologiska rapporter i vårt digitala arkiv.

Bebyggelseantikvariska rapporter

Länsmuseets arbete med det byggda kulturarvet resulterar varje år i en mängd olika rapporter. I dessa redovisas resultaten av renoveringar eller förändringar som påverkat kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer i länet. 

Rapporter finns än så länge på vår gamla sida, många går att ladda ner i pdf-format, till andra finns det referenser så vi kan hjälpa till att hitta dem. Länsmuseets rapporter.

close-icon