Rapporter

Arkeologiska rapporter

Länsmuseets uppdragsverksamhet har sedan slutet av 1980-talet producerat hundratals arkeologiska rapporter. Du hittar länsmuseets alla arkeologiska rapporter i vårt digitala arkiv. Rapporter från 2013 och framåt hittar du också i Riksantikvarieämbetets nationella, digitala rapportarkiv Samla, samla.raa.se. Där kan du söka på till exempel kommun, årtal, institution eller fornlämningsnummer.

Bebyggelseantikvariska rapporter

Även länsmuseets arbete med det bebyggda kulturarvet resulterar varje år i  olika rapporter. I dessa redovisas resultaten av renoveringar eller förändringar som påverkat kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer i länet. 

Du hittar våra rapporter på söksidan samlingar.stockholmslansmuseum.se

Hör av dig om du inte hittar eller om rapporten inte finns i PDF-format.

Rapporterna finns än så länge även på vår gamla sida. Länsmuseets rapporter.

close-icon