Till innehållet

Bilder för framtiden

Strategier för insamling av digitalt födda fotografier

Vi fotograferar mer än någonsin förr. Under 2012 togs närmare 400 miljarder bilder runt om i världen, lika många bilder per minut som under hela 1800-talet. Mycket litet av dessa bilder samlades in till museer och arkiv.

I studien Bilder för framtiden undersöker vi vad det innebär för museer och arkiv att fotografiet blivit digitalt. Det digitala fotografiet har likheter med det äldre, analoga fotografiet men skiljer sig på många sätt. Digitala fotografier används och sprids på andra sätt och vi har andra syften med varför vi fotograferar idag. Tillgången till kameror i telefoner och internet har inneburit att fotografiet förändrats och blivit tillgängligt för de flesta.

I rapporten kan du läsa om hur fotografiet förändrats i övergången från analog till digital. Vi bygger vidare på de strategier som Fotorådet tog fram 2003 för insamling av fotografi och tillämpar dem på digitala fotografier. Rapporten kan användas som inspiration för hembygdsföreningar och andra museer att själva komma igång med insamling av digitala fotografier.

Rapporten går att köpa genom bokhandlarna på nätet.

Här kan du ladda ner rapporten i pdf-format

Bilder för framtiden var ett samarbetsprojekt mellan Malmö Museer och Stockholms läns museum. Projektet började 2011 och avslutades med rapporten 2013 och genomfördes med stöd av Statens Kulturråd.

close-icon