Residensprogram 2016/2017

Under hösten  och vårvintern 2016-2017 har Jonatan Malm och Lisa Fält arbetat på plats i ateljéer i det kontorshus som är platsen för det konstnärsdrivna projektet Satans Demokrati och Satans Delirium. Det var både ett innehållsmässigt sammanhang för residenset och en plats för möten mellan residensdeltagarna och konstnärerna kring produktionen av Satans demokrati. Både Jonatan Malm och Lisa Fält är utövare med inriktning mot slöjd och hantverk och med ett stort intresse i att använda sitt skapande arbete i att utforska olika samhällsfrågor och förhoppningen har varit att det skulle kunna uppstå intressanta kopplingar mellan deras arbete och scenkonstverket. Residensdeltagarna har även kunnat arbeta i nära koppling till Stockholms läns museum och Slöjd Stockholms verksamhet.

Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm var initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande som delfinansieras av Nacka Kommun. Slöjdresidenset genomfördes under perioden november 2016 till januari 2017. Det omfattade, förutom själva ateljévistelserna, ett publikt program med presentationer och samtal mellan 10 januari och 5 mars 2017.

Läs rapporten>

close-icon