Till innehållet

Slöjd Stockholms residensprogram

Utveckling av en ny publik plattform

Slöjd Stockholm utvecklar en ny publik plattform för att lyfta fram och diskutera slöjd och hantverk. Denna utvecklas genom ett residensprogram och en serie publika presentationer, samtal och möten. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med regionala samarbetsparter. Under en begränsad tid erbjuds utövare inom dessa fält att utveckla experimentella projekt kopplade till de olika sammanhang dessa samarbeten erbjuder.

Den nya plattformen är tänkt att, inom ramarna för vårt uppdrag och de kulturpolitiska målen, bli en plats för att undersöka och experimentera med förutsättningarna för slöjden och hantverket som kulturområde. Projektet inleddes under 2016 – 2017 med ett samarbete med Nacka kommun och det konstnärsdrivna projektet Satans Demokrati. Under 2018 utvecklas projektet vidare i samarbeten med Etnografiska museet och Husby Konst & Hantverksförening.

Slöjd Stockholm är initiativtagare och ansvariga för projektets genomförande. Slöjd Stockholms residensprogram finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektet är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2018 utvecklas och samordnas av Christina Zetterlund och Magnus Ericson.

 

close-icon