Till innehållet

Projekt

Vi som arbetar som länshemslöjdskonsulenter arbetar strategiskt för att stärka, förnya och utveckla slöjden som kulturform. Arbetet är främst av främjarkaraktär; vi ska stödja, inspirera, coacha och uppmuntra inom området slöjd och hantverk. I arbetet ingår att skapa långsiktiga och hållbara relationer inom och utanför länet.

Utvecklingsarbetet sker ofta i projektform som kan vara både av  strategisk eller mer operativ karaktär. Allt  från metodutveckling till workshopar, fortbildningar, utställningar, temadagar med mera. Samverkan med slöjdare, föreningsliv och andra aktörer är central.

Under rubriken slöjdprojekt du hitta information om främst pågående, men även några utvalda avslutade projekt.

close-icon