Till innehållet

Presentation av Lisa Fält

Konstnär och konsthantverkare

Lisa Fält är konstnär och konsthantverkare verksam i Stockholm. Hon använder hantverket som en metod för att undersöka och synliggöra det som hon beskriver som ”det förbisedda och det som skaver”. Genom att använda en mängd olika material, konsthantverkstekniker och objekt som är igenkännbara i vår vardag vill hon skapa en förståelse på ett såväl emotionellt som intellektuellt plan.Återkommande metoder i hennes praktik är samlande, dokumentation och arkivering, metoder som vi här i västvärlden har valt som medel att förstå oss själva och vår historia. Den konstnärliga processen, hantverket och hanterandet av material från hennes undersökande blir i många av Lisas arbeten en reparerande handling, som synliggör frågeställningar om värde.

close-icon