Till innehållet

Presentation av Jonatan Malm

Jonatan Malm är slöjdare och skribent, verksam i Fengersfors i Dalsland. Han beskriver sitt slöjdande som ett undersökande av hur det kan se ut när resultatet går bortom de rent fysiska konsekvenserna av själva arbetet och där slöjden snarare blir ett utforskande och berättande medium. Han kombinerar ofta traditionella slöjdmetoder och material med skrivande, film, animation och ljud. Jonatan ingår i nätverket Not Quite, Fengersfors. Tillsammans med andra medlemmar i detta konstkluster utför han laborationer i gränslandet mellan historieberättande och slöjd/ hantverk, både gällande rent sceniska gestaltningar men också som workshops i stop-motion med nyanlända flyktingar.

close-icon