Till innehållet

Platsverkstan i Flemingsberg

I Flemingsberg växer en urban stadsmiljö fram och det finns planer för nya bostäder, service, handel och kultur. Platsen kommer att utvecklas till en stadskärna och står inför stora förändringar. Genom projektet Platsverkstan har vi under hösten 2018 samlat in ny kunskap om platsen med hjälp av både bilder och berättelser.

Tillsammans med Huddinge kommun, frivilliga organisationer och boende i Flemingsberg har vi genomfört ett antal aktiviteter med utgångspunkt i historia, bebyggelse och kulturmiljö. Arbetet har bland annat resulterat i tre avsnitt om Flemingsberg i vår podcast. Vi har också i samarbete med Film Stockholm producerat filmer till en digital stadsvandring som är under produktion. Vandringen kommer bli tillgänglig hösten 2019.

Våra poddavsnitt om Flemingsberg:

close-icon