Till innehållet

Plats för det handgjorda – 2018

Plats för det handgjorda, residendsprojekt 2018, rapport

Slöjd Stockholms residensprogram 2018 har titeln Plats för det handgjorda och genomförs i samarbete med Etnografiska museet i Stockholm och Husby Konst & Hantverksförening. Under oktober och november kommer två utövare med praktiker inriktade på slöjd och hantverk utveckla experimentella projekt i relation till dessa båda platser. Parallellt och som en del av programmet arrangeras även en serie publika presentationer, samtal och möten.

För Etnografiska museet har Marcia Harvey Isaksson valts ut bland de sökande. Hon driver idag Fiber Space Gallery i Stockholm och är även verksam som inrednings- och utställningsarkitekt. Dessutom har hon utbildad sig i vävning på Kawashima Textile School, Kyoto Japan. Under residensperioden genomför Maricia Harvey Isaksson en vävning som utgår från den västafrikanska stripweaves tekniken, där smala remsor vävs för att sedan sys ihop i större tygstycken. Vävningen kommer att vara publik och är en del av Etnografiska museets projekt ”Afrika pågår”. Museets publik och slöjdintresserade kommer här att kunna ta del av ett hantverk som traditionellt har använts för bland annat ceremoniella dräkter. Här formuleras frågor vad denna teknik betyder idag när det görs på en annan plats och i ett annat sammanhang.

Till Husby Konst & Hantverksförening har Katia Ibarra valts ut. Hon är slöjdare med mexikansk bakgrund som kommer att utveckla ett workshop-orienterat projekt på Husby gård. Under de två månaderna kommer hon att arrangera regelbundna evenemang där hon tillsammans med olika lokala hantverksutövare utforskar möjligheterna i ett gemensamt lärande och skapande. Tanken är att undersöka möjligheten att genom slöjd och hantverk skapa ett socialt sammanhang för att dela kunskaper och erfarenheter. Hon ser denna möjlighet att skapa gemenskaper som en möjlig motståndshandling i en tid där samhällsklimatet blivit hårdare och när röster om uppdelning, uteslutning och splittring växer sig starkare.

Slöjd Stockholms residensprogram är en del av en långsiktig utveckling av en publik plattform som undersöker, lyfter fram och diskuterar slöjd och hantverk, där det går att ställa frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid. Programmet är ambulerande och genomförs i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter. Med en verksamhet som rör sig mellan olika platser kan detta bidra till att pröva nya sammanhang och former för både utövande praktik och utveckling av samtalet kring det handgjorda.

Stockholms residensprogram genomförs med stöd av Stockholms läns landsting, Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektet är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2018 utvecklas och samordnas av Christina Zetterlund och Magnus Ericson.

 

 

close-icon