Ny bok om järnproduktion på vikingatiden

Iron and the Transformation of Society

Vår arkeolog Daniel Sahlén har nyligen tillsammans en grupp forskare publicerat en ny bok om järnproduktion på vikingatiden, Iron and the Transformation of Society. Boken är ett delresultat av ett forskningsprojekt på Jernkontorets bergshistoriska utskott om hur produktionen av järn har format Sverige.

I fem separata forskningsartiklar behandlar författarna hur järn och andra metaller förändrade samhället i norra Europa under vikingatiden och tidig medeltid. Boken vänder sig till en intresserad allmänhet och studenter i arkeologi. Läs mer här och beställ boken direkt från Jernkontoret:

https://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/bergshistoria/bergshistoria/

close-icon