Mats Åberg

1955-

Mats Åberg växte upp i ett hem där det fanns gott om litteratur och det ofta spelades musik. En dag hörde han sin mamma säga till en grannkvinna att han skulle bli konstnär, och att anledningen var att det inte fanns något annat han kunde bli. Så blev det. Mats blev konstnär och utbildade sig under fem år på Kungliga konsthögskolan.

Ofta får han inspiration från både musik och litteratur i sin konst. Han berättar att den konst som berör honom mest är den som skildrar hela människan. Det gäller såväl människans mörka som ljusa sidor.

Främst arbetar han med skulptur. Ibland får han idén till en skulptur genom platsen där den ska placeras. Ibland kommer idén direkt. Han säger att detta är något alla kan uppleva; att bilder kommer till oss i svåra eller glada stunder och att konstnärer har förmågan att lyfta ut dessa bilder så att vi tillsammans kan titta på dem. Mats arbetar i brons som är tåligt material och som han säger åldras med skönhet.

Om att göra konst säger Mats så här:

“Att göra en skulptur är ett sätt att påverka rummet. Skulpturen skapar det rum den befinner sig i. En skulptur behöver luft omkring sig. När jag gör en skulptur tar jag hänsyn till rummet där den ska stå och hur den ska placeras. Ett litet rum kan fodra en stor skulptur. En liten skulptur kan bära ett jätterum. Det finns inga regler då varje plats är unik.

Konstverk:
Lille prins
Celeste

close-icon