M-ARK

En uppdragsarkeologisk branschorganisation

Länsmuseet är medlem av M-ARK, en branschorganisation för de regionala och kommunala museer som arbetar med uppdragsarkeologi. Organisationen arbetar för att gynna uppbyggnad och förmedling av arkeologisk kunskap nära medborgaren. Genom samverkan och kompetensutbyte höjer vi tillsammans kvaliteten av våra tjänster. Med ett gemensamt och överregionalt perspektiv utvecklas nya insikter och ny kunskap om kulturarvet.

 

 

 

close-icon