Till innehållet

Lektion kring konstverk 

Berätta för eleverna vem som har gjort konstverket och lite om dens liv. Berätta gärna också om det är möjligt hur hen fick idén till konstverket och om själva konstverket.  

Ställ sedan frågor till eleverna. Börja med frågor som syftar till att beskriva verket. Detta är svårare än man tror för så fort vi ser tenderar vi att börja tolka. En bra övning är att låta eleverna berätta som om de pratar i telefon med någon som inte ser konstverket. Om det handlar om en skulptur som föreställer en människa kan det vara bra att ge ett signalement, lite som polisen jobbar. Låt till exempel eleverna delge vilken ålder, vilka kläder, vilken frisyr de tycker att skulpturen har.  

Nästa omgång frågor behöver vara av annan karaktär. En metod som varmt rekommenderas är att ställa öppna frågor, dvs frågor som ingen vet svaret på. Det lockar eleverna att svara eftersom det inte finns något svar som är rätt eller fel.  

Ett exempel på en sådan fråga när det till exempel gäller en skulptur som föreställer en människa eller ett djur är: Hur tycker ni att den ser ut att känna sig? Svaren kan variera och det blir viktigt att inte bara låta barnen säga sitt utan att också följa upp frågan med följdfrågan “Varför tänker du så?”: Eller: “Vad är det som gör att du tycker den ser glad ut?”  

Följdfrågor ger barnen en chans att tänka efter ytterligare. Dessutom kommer de andra eleverna att ha lättare att följa med i tankegångarna. En annan fördel är att svaren leder till att skärpa seendet. Det kommer förmodligen att bli tydligt att många tänker olika och att det finns grund för detta.  

Tillbaka i klassrummet 

Gå tillsammans igenom vad ni sett. Minns eleverna vad konstnärer och konstverk hette. Fick de något favoritkonstverk? Vad var det som gjorde att de gillade just det verket?  

Nu är eleverna experter på konsten de sett. Uppmana dem att nästa gång de går förbi ett verk berätta för sitt sällskap om konstverk. 

close-icon