Till innehållet

Länskällan

Under 2022 genomför Stockholms läns museum projektet Länskällan, en kommungemensam digital plattform som pedagogiskt och lättillgängligt presenterar länets kulturarv för målgruppen högstadieelever och lärare. Med Stockholmskällan som inspiration är ambitionen att genom arkivhandlingar, bilder, filmer och ljudupptagningar väcka nyfikenhet att lära mer om platsen vi bor på. Varför ser det ut som det gör i min kommun? Ser det likadant ut i andra kommuner i länet? Vad kan skillnader och likheter bero på?

Ett samarbetsprojekt

Projektet Länskällan drivs och genomförs av Stockholms läns museum i samarbete med länets kommuner och andra aktörer. Självklart kommer alla som är intresserade av länet eller historia i allmänhet vara lika välkomna att använda Länskällan. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta projektledaren Camilla Sandberg, camilla@camillaocompany.se

close-icon