Stockholms läns 26 kommuner

På kommunernas hemsidor presenteras bland annat kulturmiljöerna. Här kan finnas kontaktuppgifter till en kommunantikvarie samt information om till exempel pågående projekt som berör någon kulturmiljö.

close-icon