Sök
Till innehållet

Kultursommarjobb

Vi har sedan 2015 anordnat kultursommarjobb i samarbete med Stockholms läns landsting.

Kultursommarjobb 2017

I år har vi arbetat med två projekt inom ramen för kultursommarjobb:

  • Ett för ungdomar som går i särskola/särgymnasiet där vi fokuserar på slöjd och musik.
  • Ett för ungdomar som vill jobba med arrangörskap där vi fokuserar på att skapa arrangemang för andra ungdomar i länet.
    Film: Lenita GärdeFilm: Lenita Gärde

Genom arrangörssommarjobbet har vi fått fram en grupp ungdomshandledare som arbetar med olika slöjdarrangemang. Bland annat har ungdomarna varit på fritidsgårdar, arrangerat slöjdworkshopar på bibliotek, deltagit i projekt riktade till asylsökande och We are Sthlm-festivalen.

 

 

close-icon