Kulturmiljöprogram

Det togs fram kulturmiljöprogram för nästan alla kommuner i länet under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Många program har producerats av länsmuseet, men även av konsulter och av kommunerna själva. Kulturmiljöprogrammen är både planeringsunderlag och omfattande kunskapskällor till kommunernas historia.

Områdesbeskrivningarna i dessa kulturmiljöprogram presenteras på Stockholms läns museums gamla webbplats under rubriken faktabank/kulturmiljöer.

Nya kulturmiljöprogram

På senare år finns det ett behov av bättre planeringsunderlag. Detta har, tillsammans med en delvis förändrad syn på bevarandevärdet i främst den litet yngre bebyggelsen, gjort att många kommuner reviderat eller utökat sina kulturmiljöprogram.

Dessa presenteras ofta direkt på respektive kommuns webbplats.

Länkar till kommunernas webbplatser:
Botkyrka, kulturmiljöprogram
Ekerö, kulturmiljöprogram
Huddinge, Översyn av kulturmiljöinventering
Järfälla, Kulturmiljöplan för Järfälla kommun
Nacka kommun, kulturmiljöprogram
Nykvarn, Kulturhistoriska byggnader, miljöer (bevarandeprogram)
Solna, kulturmiljöer
Södertälje, kulturmiljöer
Vallentuna kommun, kulturmijöprogram
Värmdö, kommunala kulturmiljöer

close-icon