Sök
Till innehållet

Kommunseminarier 2019

Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen – Goda exempel

Evenemanget har ägt rum, men om du vill titta på presentationerna kan du göra det här:

Kulturmiljö som resurs. Föredrag av Johanna Ulfsdotter från Stockholms läns museum

Kulturmiljön som resurs i planeringen Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun 

Värnamo årets kulturmiljokommun 2018 1 april Peter Andersson, kommunantikvarie i Värnamo

Kulturmiljostrategi Vicki_Wenander, kommunantikvarie i Upplands-Väsbys kommun

Steråker. Reviderat kulturmiljöprogram Lara-heimisdottir, kommunantikvarie i Österåkers kommun

Kulturmiljöfrågor_i_detaljplaneprocessen_exempel-riddersvik_Daniel_Hofling_Signe Wirdby

 

Plats: Medeltidsmuseet, Birgittarummet

Datum och tid: 2019-04-01 kl 13–16

Vi vänder oss till dig som arbetar med kommunala kulturmiljöfrågor. Kanske är du förtroendevald eller arbetar som stadsarkitekt, samhällsplanerare, planarkitekt eller på annat sätt berörs av det fysiska kulturarvet.

Kommunseminarium_2019-04-01 >

Program

• 13.00 -13.10 Ann-Charlott e Backlund Stadsmuseet, Annelie Kurttila Stockholms läns museum och Louise Schlyter Länsstyrelsen i Stockholm hälsar välkommen.

• 13.10 -13.20 Kommunalt kulturmiljöarbete
Det är många som berörs av det kommunala kulturmiljöarbetet och det är viktigt att ha en gemensam syn på vad det innebär. Lagstiftning och riktlinjer kan ibland verka snåriga och krångliga och upplevas som ett hinder. Stockholms länsmuseum har arbetat med ett utbildningspaket i syfte att lyfta kulturmiljöarbetet som resurs i samhällsplanering en. Johanna Ulfsdotter Stockholms läns museum.

• 13.20- 14.05 Stadsarkitektens perspektiv
Som stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun har man ansvar för hela planeringskedjan: från översiktsplanering, detaljplanering, och bygglov till mark-, exploaterings- och genomförandefrågor. Det är ett upplägg som bidrar till att skapa bra överblick för kulturmiljöfrågor. Vad krävs av en byggnad/miljö för att den ska vara betydelsefull för många? Hur kan arkitekter och planerare kulturmiljö perspektivet ska bli självklart i kommunal stadsplanering och hur viktig är stadsarkitektens roll? Emina Kovacic är stadsarkitekt i Karlshamn och delar här med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet och visar hur kulturmiljö blir en resurs i stadsplanering.

• 14.05 – 14.50 Värnamo – årets kulturmiljökommun 2018
Med motiveringen; ”Kommunen arbetar sedan flera år målmedvetet med att lyft a kulturarvet och synliggöra kulturmiljöer. De samverkar med många aktörer för att bevara och utveckla olika kulturmiljöer”, fick Värnamo fick årets utmärkelse av Riksantikvarieämbetet 2018. Vilka är framgångsfaktorerna för ett gott kommunalt kulturmiljö arbete? Hur ser samarbetet ut över förvaltningsgränserna? Peter Andersson är kommunantikvarie i Värnamo och Eva Törn ordförande i Kulturnämnden. De berättar här mer om kommunens strategier och arbetssätt.

• 15.10 – 15.30 Kulturmiljöprogram – gemensamma strategier och mål
För att nå bästa resultat med det kommunala kulturmiljöarbetet krävs gemensamma strategier, kunskap om sina kulturmiljöer och tydliga mål. Hur kan man arbeta för att nå dit? Vad innebär att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram? Vilka behov är viktiga att möta och vilka är de största utmaningarna? Under detta föredrag får vi höra hur några av Stockholms kommuner har tagit sig an arbetet. Vicki Wenander och Lára Heimisdóttir är kommunantikvarier i Upplands-Väsby, Österåkers kommun. Båda med uppdrag att arbeta med ett nytt kulturmiljöprogram.

• 15.30 – 15.45 Ny detaljplan för Riddersvik, Stadsmuseet
Att beakta kulturmiljöer i detaljplanearbetet innebär alltid noga övervägande mellan allmänna och särskilda intressen. Hur kan en bra process för att beakta kulturmiljöfrågorna i detaljplanearbetet se ut? Vilka är framgångsfaktorerna? Här får vi följa ett exempel från Stockholms stad. Signe Wirdby är byggnadsantikvarie och Daniel Hofling arbetar som trädgårdsantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm.

• 15.45 – 16.00 Avslutande Paneldiskussion

• 16.00 Slut för dagen

close-icon