Sök
Till innehållet

Kommunseminarier 2019

Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen – Goda exempel

Plats: Medeltidsmuseet, Birgittarummet
Datum och tid: 2019-04-01 kl 13–16

Vi vänder oss till dig som arbetar med kommunala kulturmiljöfrågor, stadsarkitekt, samhällsplanerare, planarkitekt eller på annat sätt berörs av det fysiska kulturarvet.

Axplock ur programmet:

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn

Vad krävs av en byggnad/miljö för att den ska vara betydelsefull för många och hur kan arkitekter och planerare arbeta för att skapa och tillvarata dessa värden på lokal nivå? Vilka är framgångsfaktorerna för att kulturmiljöperspektivet ska bli självklart i kommunal stadsplanering och hur viktig är stadsarkitektens roll? Emina Kovacic delar här med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet och visar hur kulturmiljö blir en resurs i stadsplanering.

Värnamo – årets kulturmiljökommun 2018

Med motiveringen; ”Kommunen arbetar sedan flera år målmedvetet med att lyfta kulturarvet och synliggöra kulturmiljöer. De samverkar med många aktörer för att bevara och utveckla olika kulturmiljöer”, fick Värnamo fick årets utmärkelse av Riksantikvarieämbetet 2018. Peter Andersson är kommunantikvarie i Värnamo och berättar här mer om kommunens strategier och arbetssätt.

Övriga medverkande är bland andra Stockholm stad och Upplands-Bro kommuner med föredrag kring detaljplanering och Kulturmiljö program.

Seminariet arrangeras som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns museum, Stadsmuseet och Länsstyrelsen i Stockholm.

Anmäl dig till seminariet den 1 april >

Ladda ner inbjudan som pdf >

close-icon