Kultur på recept

Stockholms läns museum deltog under 2014-2015 i projektet Kultur på recept, en satsning som gav frivilliga patienter möjlighet att prova på olika konstformer som en del i sin behandling. Stockholms läns museum erbjöd presentationer av konstnärer och skapande med måleri, och slöjd tillsammans med Historiska museet. Kultur på recept arrangerades av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Smärtrehab på Danderyds sjukhus.

Landstinget kommer att fortsätta arbeta med liknande satsningar i projektet Rehabilitering med kultur.

close-icon