Kreativa händer i Mälardalen

Under 2015 samarbetade fem län i en förstudie som undersökte och kartlade vilka behov slöjdare, konsthantverkare och närliggande yrkesutövare hade för att kunna utvecklas i sina företag.

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) är en bransch som har god tillväxt och hög potential i Mälardalsregionen. Slöjd, konsthantverk, formgivning och närliggande områden är en del av KKN-fältet och har en stor möjlighet att utvecklas. Med erfarenheter från samarbetsprojektet Slöjdkunskaper som säljer och regionala projekt så som Från lamm till tröja, avser vi att långsiktigt stötta näringsutövare inom slöjd och hantverksområdet.

I projektet ingår Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.  Ett samarbete inom ramen för det näringsinriktade slöjdområdet stärker slöjdverksamheten i mälardalsregionen.

Förstudien finansierades genom bidrag från de fem länen/ regionerna.

close-icon