Till innehållet

Kommunseminarium 1 april 2019

Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen – Goda exempel

Plats: Medeltidsmuseet, Birgittarummet

Datum och tid: 2019-04-01 kl 13–16

Program

• 13.00 -13.10 Ann-Charlotte Backlund Stadsmuseet, Annelie Kurttila Stockholms läns museum och Louise Schlyter Länsstyrelsen i Stockholm hälsar välkommen.

• 13.10 -13.20 Kommunalt kulturmiljöarbete
Det är många som berörs av det kommunala kulturmiljöarbetet och det är viktigt att ha en gemensam syn på vad det innebär. Lagstiftning och riktlinjer kan ibland verka snåriga och krångliga och upplevas som ett hinder. Stockholms länsmuseum har arbetat med ett utbildningspaket i syfte att lyfta kulturmiljöarbetet som resurs i samhällsplanering en. Johanna Ulfsdotter Stockholms läns museum.

Kulturmiljö som resurs. Föredrag av Johanna Ulfsdotter från Stockholms läns museum

• 13.20- 14.05 Stadsarkitektens perspektiv

Som stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun har man ansvar för hela planeringskedjan: från översiktsplanering, detaljplanering, och bygglov till mark-, exploaterings- och genomförandefrågor. Det är ett upplägg som bidrar till att skapa bra överblick för kulturmiljöfrågor. Vad krävs av en byggnad/miljö för att den ska vara betydelsefull för många? Hur kan arkitekter och planerare kulturmiljö perspektivet ska bli självklart i kommunal stadsplanering och hur viktig är stadsarkitektens roll? Emina Kovacic är stadsarkitekt i Karlshamn och delar här med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet och visar hur kulturmiljö blir en resurs i stadsplanering.

Kulturmiljön som resurs i planeringen: Emina Kovacic.pdf

• 14.05 – 14.50 Värnamo – årets kulturmiljökommun 2018

Med motiveringen; ”Kommunen arbetar sedan flera år målmedvetet med att lyft a kulturarvet och synliggöra kulturmiljöer. De samverkar med många aktörer för att bevara och utveckla olika kulturmiljöer”, fick Värnamo fick årets utmärkelse av Riksantikvarieämbetet 2018. Vilka är framgångsfaktorerna för ett gott kommunalt kulturmiljö arbete? Hur ser samarbetet ut över förvaltningsgränserna? Peter Andersson är kommunantikvarie i Värnamo och Eva Törn ordförande i Kulturnämnden. De berättar här mer om kommunens strategier och arbetssätt.

Årets kulturmiljökommun 2018. Peter Andersson>

• 15.10 – 15.30 Kulturmiljöprogram – gemensamma strategier och mål

För att nå bästa resultat med det kommunala kulturmiljöarbetet krävs gemensamma strategier, kunskap om sina kulturmiljöer och tydliga mål. Hur kan man arbeta för att nå dit? Vad innebär att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram? Vilka behov är viktiga att möta och vilka är de största utmaningarna? Under detta föredrag får vi höra hur några av Stockholms kommuner har tagit sig an arbetet. Vicki Wenander och Lára Heimisdóttir är kommunantikvarier i Upplands-Väsby, Österåkers kommun. Båda med uppdrag att arbeta med ett nytt kulturmiljöprogram.

Reviderat kulturmiljöprogram, Lara Heimisdottir.pdf

Kulturmiljöstrategi, Vicki Wenander.pdf

• 15.30 – 15.45 Ny detaljplan för Riddersvik, Stadsmuseet

Att beakta kulturmiljöer i detaljplanearbetet innebär alltid noga övervägande mellan allmänna och särskilda intressen. Hur kan en bra process för att beakta kulturmiljöfrågorna i detaljplanearbetet se ut? Vilka är framgångsfaktorerna? Här får vi följa ett exempel från Stockholms stad. Signe Wirdby är byggnadsantikvarie och Daniel Hofling arbetar som trädgårdsantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm.

Kulturmiljöfrågor i detaljplaneprocessen, exempel Riddersvik, Daniel Hofling och Signe Wirdby.pdf

• 15.45 – 16.00 Avslutande Paneldiskussion

 

 

 

close-icon