Till innehållet

Kommunalt kulturmiljöarbete

Arbetar du med kulturmiljöfrågor i din kommun och vill vara med i ett nätverk? Stockholms läns museum arrangerar, kostnadsfritt, kommunala nätverksträffar i nära samarbete med Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum. Nätverket syftar till att skapa utrymme för kunskapsutbyte och internutbildning inom länets kulturmiljöfrågor och riktar sig till kommunantikvarier, planarkitekter eller andra med ansvar för kommunala kulturmiljöfrågor. Vi ses cirka fyra gånger per år under en för- och eftermiddag. Vill du vara med? Anmäl dig till: stina.hagelqvist@sll.se

close-icon