Till innehållet

#klimataktivism

Klimataktivister skriver historia

Idag använder sig många  av sociala medier för att nå ut med sitt budskap. Aktivism är individers och gruppers praktiska och medvetna aktiviteter för att påverka, eller göra motstånd mot förändringar i samhället. Det kan handla om allt ifrån influencers och välgörenhetsorganisationer till politiska partier. Med andra ord utgör aktivistiska inlägg, en stor del av de sociala plattformarna. Därför är det viktigt att vi samlar in och dokumenterar dessa bilder som en del av vår samtids historia.

Till att börja med kommer vi fokusera på att samla in all form av klimataktivism från sociala medier under hashtagen #klimataktivism. Vare sig du skolstrejkar varje fredag eller källsorterar en gång i månaden, så kan dina handlingar bli en del av en aktivistisk rörelse som påverkar samhället och dess medborgare när du postar dem på Instagram. Därför vill vi ha allt som kan tänkas vara aktivistiskt. Ladda upp dina bilder till appen Samtidsbild och tagga dem #klimataktivism, så blir de en del av vårt gemensamma kulturarv. Appen finns på App Store och Google Play

Materialet bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Ladda upp appen Samtidsbild>

close-icon